Afrikaans onder druk

Afrikaans onder druk

Dit lyk asof Afrikaans in Suid-Afrika meer onderdruk is as in die res van die wêreld! Kyk hoe goed gaan dit daar: Australië

https://www.magzter.com/AU/merisemedia/Merise_Afrikaans/Culture/189041

“Afrikaans, Afrikaans, oral Afrikaans . . . in Australië en Amerika, in Nieu-Seeland, in Nederland, Japan, China en Singapoer. Selfs in die Verenigde Koninkryk en die Emirate – ons moedertaal word oral oor gehoor! Dink net hoe opgewonde CP Hoogenhout sou wees as hy kon beleef hoe sterk ons pragtige taal deesdae staan. In 1941 het hy sy kommer oor die voortbestaan van Afrikaans in die baie bekende gedig “Engels! Engels! Alles Engels! Engels wat jy sien en hoor; in ons skole, in ons kerke, word on moedertaal vermoor”, uitgespreek. Vandag, byna 75 jaar nadat CP Hoogenhout so mismoedig oor die bedreiging van Afrikaans gevoel het, word feeste ter viering van ons hartstaal wêreldwyd gehou!”

Maar in Suid-Afrika…

Hier het die hof die afgelope week besluit dat Tukkies, van alle universiteite, se voertaal van  volgende jaar af Engels sal wees! Bid jou dit aan! Tukkies! Engels!

Met ‘n gebroke hart het ek die nuus aangehoor.

Van “Die Universiteit van Pretoria” in 1889 het ons nou gevorder na “The university of Pretoria” in 2017?

Asseblief NEE! Waar moet die kinders van die derde grootste huistaal in Suid-Afrika nou Universiteit toe gaan?

Die regering het tog ’n verpligting om te sorg dat ons kinders in hulle moedertaal opgevoed word? Is Afrikaans dan nie die derde grootste huistaal in Suid-Afrika nie? Waarom word dit dan op universiteitsvlak so afgeskeep?

Die grondwet plaas ’n verpligting op die regering om geensins enige amptelike taal te benadeel nie en hier sien ons dat Afrikaans erg benadeel word. Fasiliteite wat vir Afrikaanse kinders beskikbaar was, word weggeneem. Dit is onregverdig en en ongrondwetlik. Dit mag nie gebeur nie.

Ja, daar is duisende kinders wat nie-Afrikaans is nie. Wat van hulle? Ons moet vir hulle voorsiening maak, ja, maar nie ten koste van die Afrikaanse kinders nie. Nie deur fasiliteite weg te neem wat reeds bestaan nie. Dit mag nie. Dit moet gedoen word deur nuwe fasiliteite te skep – sekerlik?
Al wat ek vra is: hoeveel Afrikaanse universiteite is daar oor in Suid-Afrika? En dit vir die derde grootste huistaal?

Hoeveel Universiteite is daar in Suid-Afrika vir die ander inheemse huistale? Hoeveel? Ek het geen probleem daarmee dat ’n Afrikaanse universiteit plek maak vir ’n universiteit van ’n ander inheemse taal nie! Maar vir gebroke Engels?

Daar is natuurlik weer ’n klein ligpunt voor in die wapad 🙂 al is dit nie heeltemal regverdig nie!
Ons begin dan maar net ons eie Afrikaanse privaat universiteite! Al wil die regering nie daarvoor betaal nie! Daar is natuurlik nou ’n alternatief vir Afrikaanse studente en dit is Akademia. Kyk by http://akademia.ac.za/

Ek sien hulle het beurse beskikbaar met aansoeke wat sluit op 15 Januarie 2017 probeer gerus.

Ons Afrikaanse mense moet dan maar ons geldelike steun aan die Akademia universiteit gee en sodoende sorg dat ons Afrikaanse kinders steeds in Afrikaans opgevoed sal kan word.

Geniet dit
Loot

How the President Must Act

In his judgment Chief Justice Mogoeng Mogoeng mentioned how the President must act, which guilty Zuma did not because the judge said:

“The President thus failed to uphold, defend and respect the Constitution as the supreme law of the land”

“The President is a constitutional being. In the Constitution the President exists, moves and has his being. Virtually all his obligations are constitutional in nature because they have their origin, in some way, in the Constitution.”

And the Judge continues with these words:

“The President is the Head of State and Head of the national Executive. His is indeed the highest calling to the highest office in the land. He is the first citizen of this country and occupies a position indispensable for the effective governance of our democratic country. Only upon him has the constitutional obligation to uphold, defend and respect the Constitution as the supreme law of the Republic been expressly imposed. The promotion of national unity and reconciliation falls squarely on his shoulders. As does the maintenance of orderliness, peace, stability and devotion to the well-being of the Republic and all of its people. Whoever and whatever poses a threat to our sovereignty, peace and prosperity he must fight. To him is the executive authority of the entire Republic primarily entrusted. He initiates and gives the final stamp of approval to all national legislation. And almost all the key role players in the realisation of our constitutional vision and the aspirations of all our people are appointed and may ultimately be removed by him. Unsurprisingly, the nation pins its hopes on him to steer the country in the right direction and accelerate our journey towards a peaceful, just and prosperous destination, that all other progress-driven nations strive towards on a daily basis. He is a constitutional being by design, a national pathfinder, the quintessential commander-in-chief of State affairs and the personification of this nation’s constitutional project.”

“An obligation is expressly imposed on the President to uphold, defend and respect the Constitution as the law that is above all other laws in the Republic. As the Head of State and the Head of the national Executive, the President is uniquely positioned, empowered and resourced to do much more than what other public office-bearers can do. It is, no doubt, for this reason that section 83(b) of the Constitution singles him out to uphold, defend and respect the Constitution. Also, to unite the nation, obviously with particular regard to the painful divisions of the past. This requires the President to do all he can to ensure that our constitutional democracy thrives. He must provide support to all institutions or measures designed to strengthen our constitutional democracy.”

It is therefore so much more painful when a man like Zuma is found guilty of failing to uphold, defend and respect the Constitution as the supreme law of the land by a full bench of the highest court in our land.

After this court case, he should immediately lose his job, yet the ANC is still protecting Zuma in his job as President. Why?

Have fun
Loot